Aktuella aktiviteter

Våravslutning 2022

Tid: 2022-06-07 15:00
Plats: Hotel Skeppsholmen, Sjöofficersmässen, Långa raden 8
Pris: 500 kr inkl. drink och middag (Endast seminariet 250 kr. Notera detta vid anmälan.)
Antal platser: 75
Sista anmälningsdag: 2022-06-02 Anmäl dig till aktiviteten här (anmälan är bindande)

Välkommen till SFU:s traditionsenliga våravslutning på Hotel Skeppsholmen!

Eftermiddagsprogram

14.30-15.00 Kaffe

15.00 Uppdatering om det senaste från lagstiftningsmaskineriet. Presentation av En oavvislig ersättningsrätt? (SOU 2022:23), Privatkopieringsersättningen i framtiden (SOU 2022:20), samt lagrådsremiss om genomförande av DSM-direktivet
Ricardo Valenzuela, Patent- och marknadsdomstolen
- Anna Enbert, Justitiedepartementet
- Johan Axhamn, Lunds universitet
- Karin Cederlund, Sandart & Partners

16.00 Kaffe

16.30 Branschöverenskommelse för förenklad hantering av blockeringsföreläggande vid domstol
Överenskommelsen presenteras av Sara Lindbäck (Rättighetsalliansen), Sara Sparring (Synch Advokat) och Johanna Tham (Telia), följt av kommentarer från Daniel Westman (oberoende rådgivare och forskare)


17.20 Årets SFU-pristagare presenterar sin uppsats "Sampling som upphovsrättslig metod"

17.40 Intrång i musik - unblurring the lines mellan svenska och amerikanska rättsfall och principer
Presentation av Jerker Edström och Emilia Hempel (Ström Advokatbyrå)

18.00 Drink och middag (buffé)


Aktuellt


Föreningens traditionsenliga våravslutning äger rum tisdagen den 7 juni från kl. 15 på Hotel Skeppsholmen. Mer information, program och möjlighet att anmäla sig finns via denna länk.


Det XVIII:e Nordiska Upphovsrättssymposiet äger rum i Kristiansand i Norge mellan 31 augusti och 2 september. För mer information och anmälan, se denna länk. Sista anmälningsdag är 30 maj.


Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt (IFIM) vid Stockholms universitet arrangerar ett seminarium den 2 juni om artikel 17 i DSM-direktivet m.m. För mer information och anmälan, se denna länk.


Föreningen arrangerar ett webbinarium den 26 april kl. 17-18 med anledning av att EU-domstolen samma dag meddelar dom i det uppmärksammade målet C-401/19 (Republiken Polen mot Europaparlamentet och Europeiska unionens råd). Målet rör talan om ogiltigförklarande av artiklarna 17.4 b och 17.4 c i direktivet om upphovsrätt på den digitala inre marknaden (DSM-direktivet). Vid webbinariet diskuteras domen och dess konsekvenser, bl.a. för (det ännu pågående) genomförandet av direktivet med svensk rätt. Webbinariet genomförs på engelska och endast via Zoom.

Deltagande i seminariet är gratis. Programmet uppdateras. Föranmälan krävs och sker via denna länk


Föreningens årsmöte ägde rum torsdagen den 31 mars. Efter årsmötesförhandlingarna serverades middag och till kaffet följde ett samtal med en av föreningens tidigare styrelseledamöter: ”I medierättens tjänst – ett samtal med Henrik Grinbaum”. Information om årsmötet och årsmöteshandlingar finns tillgängliga via denna länk.

Tidigare nyheter >>