XII:e Nordiska Upphovsrättssymposiet – Nyheter

Startsida | Information | Program | Nyheter


Nyheter

Tarja Koskinen-Olssons bilder finns här (i pdf-format)

Aktuellt


Det XIX:e nordiska upphovsrättssymposiet äger rum i Danmark den 26-27 september 2024. Ur programmet: AI, DSM i nationell rätt samt rättsutvecklingen i de nordiska länderna. Mer information kommer.


Webinar: Copyright protection of works of applied art: (radical) change or continuity? Read more.


Föreningens valberedning meddelar att den är igång med sitt arbete. Om du har synpunkter eller förslag kontakta gärna Malin Allard, Mathias Willdal eller Mikaela Zabrodsky.


Skrivit uppsats om upphovsrätt? Sök SFU:s uppsatsstipendium! Utlysning för 2023/24.


Utredningen om upphovsrättens inskränkningar presenteras och diskuteras vid ett eftermiddagsseminarium den 25 januariMer information här.

Tidigare nyheter >>