XII:e Nordiska Upphovsrättssymposiet – Program

Startsida | Information | Program | Nyheter


Program

Söndagen den 8 maj

16.00 Registrering

18.00 Buffé, Spegelsalen Hasselbacken

Måndagen den 9 maj

08.30 Registrering

09.30 Symposiets öppnande
Professor Horace Engdahl, ständig sekreterare, Svenska Akademien, Sverige

09.45 Introduktion: Två år sedan sist - utvecklingslinjer i Norden
Professor Jan Rosén, Stockholms Universitet, Sverige

Tema I. Upphovsrättens reformering – Infosoc i Norden

Ordförande: Direktör Jukka Liedes, Finland

10.15

  • Ensamrättens utformning Advokat Astri Lund, Advokatfirmaet Grette DA, Norge
  • Avtalslicenser Departementsråd Christine Lager, Justitiedepartementet, Sverige

10.45 Kaffe

11.15

  • Tekniska skyddsåtgärder Kontorchef Peter Schønning, Kulturministeriet, Danmark
  • Närstående rättigheter Regeringsråd Jorma Waldén, Finland
  • Kassettersättning och/eller rimlig kompensation? Advokat Gunnar Guðmundsson, Island

Diskussion

12.30 Lunch

13.30 Upphovsrättsreformen ur ett politiskt perspektiv

Justitieminister Thomas Bodström, Sverige

Tema II. Upphovsrätten i ett förmögenhetsrättsligt normsystem - särskilt om avtalsreglering

Ordförande: Professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen, Københavns Universitet, Danmark

13.50 Introduktion
Professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen, Københavns Universitet, Danmark

14.20 Danska reformens status – särskild reglering av arbetstagar-arbetsgivarförhållanden
Professor, dr.jur. Jens Schovsbo, Juridisk Fakultet, Københavns Universitet, Danmark

15.00 Kaffe

15.25 Tyska lagreformen som förebild eller som varnande exempel?
Prof. em., jur. dr. HonFSAL Gunnar W. G. Karnell, Handelshögskolan i Stockholm, Sverige

Diskussion

16.30 Avslutning

17.30 Mottagning på Nedre Manilla, Djurgårdsvägen 232, Djurgården


Tisdagen den 10 maj

Tema III. Upphovsrätt, ekonomi och ersättning

Ordförande: Advokat Astri Lund, Advokatfirmaet Grette DA, Norge

Makroperspektivet
09.30 Rättsekonomiska aspekter på upphovsrätten
PhD Thomas Riis, Danmark

Privaträttsliga normer
10.00 Ersättning för ekonomisk skada vid intrång
Advokat Peter Danowsky, Danowsky & Partners, Sverige

10.30 Speciell ersättning för icke-ekonomisk förlust
Advokat Arne Ringnes, Norge

11.00 Kaffe

11.25 Bestämning av vederlag - särskilt om tvistelösning vid avtalslicens och tvångslicens
Administrativ direktör Erik Ova, Norwaco, Norge

Diskussion

12.30 Lunch

Tema IV. Rättsskydd intill och bortom upphovsrätten

Ordförande: Professor Eiríkur Tòmasson

13.30 Nordiskt databasskydd i ljuset av EG-rätten
Advokat Kristiina Harenko, Borenius & Kemppinen, Finland

Diskussion

14.45 Kaffe

15.15 Radio- och TV-företags sändningsrättigheter
- webcasting som immaterialrättslig figur
Departementsråd Helge Sønneland, Norge

Diskussion

16.30 Avslutning

18.30 Festmiddag, Aquaria, Falkenbergsgatan 2, Djurgården
http://www.aquaria.se/


Onsdagen den 11 maj

Tema V. Nordisk upphovsrätt i världen

Ordförande: Professor Jan Rosén, Stockholms Universitet, Sverige

09.30
• Internationella beroendeförhållanden
• EG-rättens gränser
Expert Tarja Koskinen-Olsson, Finland
Bilder (i pdf-format)

Diskussion

10.15 Kaffe

10.45 Upphovsrätten som nationell disciplin
- exemplet ideell rätt
Fd rektor för Uppsala Universitet, prof. em. Stig Strömholm, Sverige

11.30 Avslutning med lunch

Aktuellt


Som tidigare meddelats äger årets ALAI-kongress rum 15-16 september i Estoril (Portugal). Mer information, program och formulär för anmälan finns via denna länk. Så kallad "early bird" (rabatterat pris) gäller fram till den 30 juni.


Det XVIII:e Nordiska Upphovsrättssymposiet äger rum i Kristiansand i Norge mellan 31 augusti och 2 september. För mer information och anmälan, se denna länk. Ny, uppdaterad, sista anmälningsdag är 27 juni.


Föreningens traditionsenliga våravslutning äger rum tisdagen den 7 juni från kl. 15 på Hotel Skeppsholmen. Mer information, program och möjlighet att anmäla sig finns via denna länk.


Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt (IFIM) vid Stockholms universitet arrangerar ett seminarium den 2 juni om artikel 17 i DSM-direktivet m.m. För mer information och anmälan, se denna länk.


Föreningen arrangerar ett webbinarium den 26 april kl. 17-18 med anledning av att EU-domstolen samma dag meddelar dom i det uppmärksammade målet C-401/19 (Republiken Polen mot Europaparlamentet och Europeiska unionens råd). Målet rör talan om ogiltigförklarande av artiklarna 17.4 b och 17.4 c i direktivet om upphovsrätt på den digitala inre marknaden (DSM-direktivet). Vid webbinariet diskuteras domen och dess konsekvenser, bl.a. för (det ännu pågående) genomförandet av direktivet med svensk rätt. Webbinariet genomförs på engelska och endast via Zoom.

Deltagande i seminariet är gratis. Programmet uppdateras. Föranmälan krävs och sker via denna länk

Tidigare nyheter >>